Sakramenty:

Sakrament Chrztu Świętego

III niedziela miesiąca, godz.12.00
 • odpis aktu urodzenia  dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego,
 • dowód osobisty osoby  zgłaszającej,
 • dane rodziców chrzestnych : imię i nazwisko , wiek, dokładny adres oraz zaświadczenie od proboszcza dotyczące życia religijnego  (spoza naszej parafii),
 • nauka przed chrztem dla rodziców  chrzestnych w piątek po  wieczornej Mszy Św.

                          

Sakrament Małżeństwa
 • zgłoszenie się do biura  parafialnego przynajmniej rok przed planowaną uroczystością zawarcia związku małżeństwa,
 • metryka chrztu św. dla osób będących z poza naszej parafii, data tego zaświadczenia musi  być wystawiona w okresie 6 ostatnich miesięcy przez miejscowego proboszcza,
 • pisemne potwierdzenie ukończenia kursu przedmałżeńskiego (Weekend dla narzeczonych),
Sprawy Pogrzebowe
 • ustalenie terminu i godziny pochówku oraz miejsce ceremonii pogrzebowych,
 • odpis aktu zgonu z Urzędu  Stanu Cywilnego,
 • załatwienie sprawy pochówku w biurze Zarządu Cmentarza,
 • wybranie Zakładu Pogrzebowego.