Duszpasterze:

Proboszcz

ks. Marek Bogusz


Wikariusz

ks. Michał Kucharski