Informacje

DRODZY PARAFIANIE, SIOSTRY I BRACIA!

„Pójdźcie narody, oddajcie pokłon Panu”. Z Maryją, Józefem i pasterzami,
z Mędrcami i niezliczoną rzeszą pokornych czcicieli nowonarodzonego Dziecięcia, którzy w ciągu historii przyjęli tajemnicę Bożego Narodzenia – także my, drodzy Bracia i Siostry pozwólmy, by światło tego dnia rozprzestrzeniło się wszędzie: niech wejdzie do naszych serc, niech oświeci i ogrzeje nasze domy, niech wniesie spokój i nadzieję w wasze miejsca pracy i nauki. Jego światło niech rozproszy wszelkie ciemności Waszego życia i napełnia miłością
i pokojem.

Pan, który sprawił, że w Chrystusie rozbłysło Jego miłosierne oblicze, niech Was napełni swoim szczęściem i uczyni Was zwiastunami Jego dobroci.

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia!

Ks. proboszcz Marek Bogusz

Ks. wikariusz Michał Kucharski